Ποιος μπορεί να δωρίσει;
 
Οι εξ αίματος συγγενείς είναι οι πιο συνήθεις ζωντανοί δωρητές. Σε μερικές  χώρες συναισθηματικά δεμένοι με τον ασθενή άνθρωποι όπως οι σύζυγοι μπορεί να είναι δυνατόν να δωρίσουν επίσης. Είναι λογικό οποιοσδήποτε με ηλικία κάτω από 18 να μη θεωρείται κατάλληλος για δωρητής. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι δωρητές περνάνε από μια ολοκληρωμένη ιατρική και ψυχοκοινωνική εξέταση για να αξιολογηθεί η καταλληλότητά τους. Επίσης φροντίζονται ιδιαίτερα μετά την εγχείρηση αφαίρεσης του οργάνου ή του ιστού.