Υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές αντί της μεταμόσχευσης;
 
¶τομα  με βαριάς μορφής νεφρική νόσο μπορούν να υποβληθούν στη συνήθη θεραπεία με έναν τεχνητό νεφρό (μία μέθοδος που ονομάζεται αιμοδιύλιση). Πολλά άτομα λαμβάνουν αυτή τη θεραπεία για πολλά χρόνια. Ωστόσο, η αιμοδιύλιση μπορεί να αντικαταστήσει μόνο το 5% περίπου της λειτουργίας δύο υγιών νεφρών και συνεπώς η ποιότητα ζωής είναι συχνά πολύ κακή. Η μεταμόσχευση νεφρού μπορεί να βελτιώσει δραματικά την ποιότητα ζωής και να αυξήσει το προσδόκιμο επιβίωσης. Για πολλά άτομα με σοβαρή ηπατική ή καρδιακή νόσο, μία μεταμόσχευση οργάνου είναι συχνά η μόνη μακροπρόθεσμα αποτελεσματική θεραπεία.