Η Ιστορία της Μεταμόσχευσης
 


Αν ανατρέξουμε στην ιστορία θα δούμε ότι πάντα κινούσε την περιέργεια στους ανθρώπους οι πιθανότητες μεταμόσχευσης οργάνων και ιστών από ένα σώμα σε ένα άλλο.  Από τον 15ο αιώνα, υπάρχουν αναφορές στην ιστορική και ιατρική λογοτεχνία προσπαθειών μετάγγισης αίματος καθώς και μεταμόσχευσης δοντιών (πιθανότητα από πτώματα).  Μία μεταμόσχευση δέρματος και μία κερατοειδούς αναφέρονται σε ιατρικές εκδόσεις οι οποίες χρονολογούνται πίσω στο 1880.  Φυσικά αυτές οι πρώιμες μορφές μεταμόσχευσης ήταν συνήθως ανεπιτυχείς.  Δεν ήταν παρά στην αρχή του 20ου αιώνα όταν η μεταμόσχευση προσέφερε την υπόσχεση ανανεωμένης υγείας και ζωή, όπως είχαν οραματιστεί οι πρόγονοι μας.