Η αλήθεια για τη μεταμόσχευση καρδιάς
 
  • Η πρώτη αλήθεια είναι ότι η μεταμόσχευση καρδιάς συμπεριλαμβάνει περισσότερα από μία απλή εγχείρηση. Ένα μεγάλο μέρος της φροντίδας του μοσχεύματος έρχεται πριν και μετά τη εγχείρηση.
  • Η δεύτερη αλήθεια είναι ότι πολλά εξαρτώνται από εσάς.  Θα χρειαστεί να συνεργαστείτε στενά με την μεταμοσχευτική σας ομάδα για να κρατήσετε υγιή την νέα σας καρδιά. Το πόσο αντέχει μια νέα καρδιά εξαρτάται από πολλούς παράγοντες μερικούς από τους οποίους μπορείτε να ελέγχετε και μερικούς όχι.
 
Πριν την μεταμόσχευση, θα χρειαστείτε να δουλέψετε με την μεταμοσχευτική ομάδα για να επιταχύνετε την αξιολόγηση μας. Μετά την μεταμόσχευση, θα χρειαστεί να κρατήσετε επαφή με την μεταμοσχευτική σας ομάδα για να σας βοηθήσει να διατηρήσετε τη λειτουργία των πνευμόνων και να διασφαλίσετε την καλή σας υγεία.