Η νεφρική ανεπάρκεια και τα συμπτώματά της
 

Νεφρική Ανεπάρκεια

Τα νεφρά είναι όργανα με πολλαπλή χρησιμότητα και οι περισσότεροι άνθρωποι τα καταφέρνουν τέλεια ακόμα και με το 15% της λειτουργίας των νεφρών. Ωστόσο, στην περίπτωση πλήρους νεφρικής ανεπάρκειας, τα νεφρά μας δεν είναι ικανά να αποβάλουν τις τοξικές ουσίες στα ούρα. Η συγκέντρωση των ουσιών αυτών στο αίμα αυξάνεται, και αρρωσταίνουμε.

 
 
Υπάρχουν δύο ειδών νεφρικές ανεπάρκειες. Στην οξεία νεφρική ανεπάρκεια, που μπορεί να συμβεί από κάποιο τραυματισμό, τα νεφρά μπορεί να σταματήσουν να δουλεύουν για λίγο και μετά να επανέλθουν μερικώς ή ολικώς. Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι μια αναπτυσσόμενη κατάσταση κατά την οποία τα νεφρά καταστρέφονται ανεπανόρθωτα μέσα σε μια μακρά χρονική περίοδο. Αυτή η κατάσταση μπορεί να εξελιχθεί εξαιτίας μόλυνσης, διαβήτη, υπέρτασης ή κληρονομικών ανωμαλιών. Η προχωρημένη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι γνωστή σαν την τελική φάση της νεφρικής ασθένειας και τα νεφρά δεν είναι πια ικανά να λειτουργούν.

 

Συμπτώματα Νεφρικής Ανεπάρκειας

Οι περισσότεροι άνθρωποι παρατηρούν ότι αισθάνονται αδυναμία, υπνηλία και κουράζονται εύκολα. Η όρεξη τους μειώνεται και το φαγητό έχει μια περίεργη γεύση. Υπάρχουν όμως και μερικά άλλα κοινά σημάδια νεφρικής ανεπάρκειας όπως:

  • Φαγούρα
  • Μείωση της ποσότητας των ούρων ή ανάγκη για ούρηση την νύχτα
  • Ναυτία και εμετοί
  • Χρωμάτωση και ευκολότερη δημιουργία μωλώπων
  • Μειωμένη σεξουαλική λειτουργία
  • Ανώμαλη συσσώρευση υγρών στα πόδια και στους αστραγάλους
  • Δυσκολία στην αναπνοή
  • Πόνοι στο στήθος
  • Κράμπες και σπασμοί


Όταν τα νεφρά δε δουλεύουν πια σωστά, υπάρχουν θεραπείες όπως η αιμοδιάλυση οι οποίες μπορούν να φιλτράρουν τις τοξικές ουσίες από τον οργανισμό. Ωστόσο η αιμοδιάλυση δεν κάνει πολλές από τις άλλες κρίσιμες λειτουργίες όπως η παρακίνιση της παραγωγής ερυθρών αιμοσφαιρίων. Από αυτή την άποψη μόνο η μεταμόσχευση νεφρών μπορεί να βοηθήσει.