Βιοψίες του Νεφρού
 
Η ομάδα που σας έχει αναλάβει, μπορεί να κρίνει αναγκαίο να πάρει δείγμα του ιστού του νέου σας νεφρού για να παρακολουθήσει την πρόοδο σας. Αυτή η διαδικασία που λέγεται βιοψία πραγματοποιείται στο νοσοκομείο για τον έλεγχο απόρριψης ή άλλων πιθανών προβλημάτων. Πριν τη βιοψία θα σας γίνει ένεση για τοπική αναισθησία από την μεριά του νέου νεφρού μια ειδική βελόνα θα εισαχθεί για να πάριε ένα μικρό δείγμα από τον ιστό του νεφρού το οποίο θα εξεταστεί σε μικροσκόπιο. Μετά από αυτή τη διαδικασία πρέπει να μείνετε στο κρεβάτι για τουλάχιστον 4 ώρες.